Akumulační sálavá kamna

Základní princip:

Základním principem akumulačních kamen (někdy také kachlových kamen) je dlouhý interval přikládání. Nejobvyklejší kamna se staví s intervalem přikládání 12 hodin. To znamená, že jednou za 12 hodin se do kamen vloží velká dávka paliva a z ní uvolněná energie se uloží do velké masy šamotu. Poté je předávána rovnoměrně do okolí formou zdravého sálavého tepla až do přiložení další dávky paliva.

Fakta:

  • Akumulační kamna se staví nejčastěji na 12 hodinový, případně 24 hodinový interval přikládání.
  • Kamna jsou schopna vytvořenou tepelnou energii rozložit na dlouhou dobu a mohou tak sloužit jako topidlo do nízkoenergetického domu.
  • Nevíří prach v místnosti a vytváří příjemnou tepelnou pohodu.
  • Plášť kamen je ohřátý na příjemnou teplotu.
  • Při vhodném umístění možno využít jako hlavní zdroj vytápění v celém domě.

Závěr:

Akumulační kamna jsou optimálním topidlem pro takřka jakékoliv prostory. Teplo z nich je zdravé a extrémně příjemné.

Pec s ortnerom