Kdy potřebuji revizi a kdy stačí kontrola spalinové cesty?

Chimney_sweep_No1_by_Rones

Když se řekne slovo kominík, začne se mnohdy skloňovat i slovo revize. Ale když se ptáte, co to vlastně je revize a kdy se provádí, skoro nikdo kromě odborníků to přesně neví. Pojďme si v tom tedy udělat jasno.

Ve valné většině případů zaměňujeme revizi a kontrolu spalinové cesty. Tyto pojmy upravuje předpis č. 91/2010 Sb. (Nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv) s platností do 1. ledna 2011. A protože je tento dokument psaný tak trochu v „právničině“, zkusili jsme ho polidštit…

 

Chimney_sweep_No2_by_Rones

Kontrola spalinové cesty

Kdo provádí kontrolu?

  • Kominík s živnostenským listem.

Kdy se provádí?

  • U spotřebičů do 50 kW 1 x ročně
  • U spotřebičů nad 50 kW 2 x ročně, provádí se včetně čištění

Co obnáší?

  • Posouzení bezpečnosti hořlavých konstrukcí, materiálu a předmětů, podle toho, jak je provedena spalinová cesta, posouzení komína z hlediska požární bezpečnosti a provozuschopnosti, posouzení, zda je volný a bezpečný přístup ke komínu a dvířkám, posouzení zajištění požární bezpečnosti stavby, posouzení stavebně technického stavu.

Pokud splníme všechny náležitosti, kominík nám vypíše „Zprávu o kontrole spalinové cesty“.

Zprávu založíme pro případnou potřebu hasičů a pojišťovny.

 

Vane_chimney_sweep_by_Rones2

Revize spalinové cesty

Kdo provádí kontrolu?

  • Kominík s živnostenským listem, který je zároveň revizním technikem komínů, specialistou bezpečnosti práce – revizním technikem komínových systémů nebo revizním technikem spalinových cest.

Kdy se provádí?

  • Před uvedením spalinové cesty do provozu, při změně druhu paliva připojeného spotřebiče, před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv, po komínovém požáru, při vzniku trhlin ve spalinové cestě, ale i při podezření na vznik trhlin ve spalinové cestě.

Po provedení revize dostane zákazník vždy „Revizní zprávu spalinové cesty“.

 

APC_Panorama - 2015.01.15 16.03 - 001

Co z toho vyplývá? Kontrolu spalinové cesty potřebujeme každý rok, revizi pouze když něco měníme nebo se něco stalo. Každý kominík s živnostenským listem může provádět kontrolu spalinové cesty, ale ne každý kominík může dělat i revizi. Doufáme, že pro Vás bude tento stručný výtah užitečný.

 

Čerpáno z Kamnářského speciálu

Technická komise CK ČR